קורס חשבון - ע"פ סדר הנושאים של ספר הלימוד "שבילים" כיתה ד'

ריכזנו עבורכם את הנושאים הכי חשובים והכי מעניינים והפכנו אותם לחוג מקוון, כזה שכל אחד, בכל מקום ובכל זמן - יוכל להשתתף בו. וכן: אפשר להישאר בפיג'מה...

ספר 10 - שברים חלק א' - פרקים א'-ד' - השבר הפשוט  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 10 - שברים חלק א' - פרקים א'-ד' - המונה והמכנה  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 10 - שברים חלק א' - פרקים א'-ד' - ייצוג אפס ואחד כשבר  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 10 - שברים חלק א' - פרק ה' - שברים גדולים מאחד  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 10 - שברים חלק א' - פרק ו' - הצגות שונות של השבר הפשוט  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 10 - המספרים עד מיליון - פרק א' - תכונות האפס והאחד  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 10 - המספרים עד מיליון - פרק ד' - עיגול מספרים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 10 - המספרים עד מיליון - פרק ה' - חיבור במאונך  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 10 - המספרים עד מיליון - פרק ה' - חיסור במאונך  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 10 - המספרים עד מיליון - פרק ו' - מספרים עד מיליון  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 10 - המספרים עד מיליון - פרק ו' - השוואה בין מספרים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 10 - גימטריה  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - שברים חלק ב' - פרק ב' - השוואה בין שברים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - שברים חלק ב' - פרק ג' - חיבור שברים עם מכנים שווים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - שברים חלק ב' - פרק ד' - חיסור שברים עם מכנים שווים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - שברים חלק ב' - פרק ד' - השלמה לאחד וחיסור מאחד  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - שברים חלק ב' - פרק ד' - חיבור וחיסור מספרים מעורבים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - שברים חלק ב' - פרקים ה'-ו' - חיבור וחיסור שברים עם מכנים שונים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - שברים חלק ב' - פרקים ה'-ו' - חיבור וחיסור מספרים מעורבים עם מכנים שונים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - שברים חלק ב' - פרק ז' - חיבור חוזר של שברים זהים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - כפל וחילוק חלק א' - פרקים א'-ג' - כפל בעשרות ובמאות שלמות  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - כפל וחילוק חלק א' - פרקים א'-ג' - חילוק בעשרות ובמאות שלמות  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - סימני התחלקות ב-3,6,9  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - בעיות מילוליות דו שלביות - פרקים א'-ג' - שאלות כוללות  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 11 - בעיות מילוליות דו שלביות - פרקים א'-ג' - סדר פעולות חשבון  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 12 - כפל וחילוק חלק ב' - פרק ב' - כפל במאונך  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 12 - כפל וחילוק חלק ב' - פרק ב' - כפל במאונך מתקדם (להעשרה) - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 12 - כפל וחילוק חלק ב' - פרק ד' - חילוק ארוך  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 12 - מספר ראשוני ומספר פריק  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 12 - חקר נתונים וניתוח סיכויים - פרקים א'-ב' - טבלאות  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 12 - חקר נתונים וניתוח סיכויים - פרקים א'-ב' - דיאגרמות  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 12 - חקר נתונים וניתוח סיכויים - פרקים א'-ב' - דיאגרמות כפולות  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 12 - חקר נתונים וניתוח סיכויים - פרק ג' - ניתוח סיכויים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 12 - חקר נתונים וניתוח סיכויים - פרק ד' - השוואה בין סיכויים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 12 - חזקות  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - לוח השנה וחישובי זמן - פרק א' - לוח השנה הלועזי  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - לוח השנה וחישובי זמן - פרק ב' - לוח השנה העברי  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מצולעים - פרקים א'-ב' - מצולעים  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מצולעים - פרק ג' - מקבילות, אנכיות וזוויות  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מצולעים - פרק ד' - מלבן וריבוע  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מצולעים - פרק ה' - משולש  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מדידות שטח - פרק א' - מידות שטח  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מדידות שטח - פרק א' - שטח מלבן וריבוע - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מדידות שטח - פרק ב' - מידות אורך  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מדידות שטח - פרק ב' - היקף מצולעים - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - סימטריה  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - תיבות - פרקים א',ב',ה' - תיבה וקובייה  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - תיבות - פרק ג' - שטח פנים של תיבה  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מדידות נפח  remove_red_eyeהצצה בפרק

קורס חשבון - ע"פ סדר הנושאים של ספר הלימוד "שבילים" כיתה ד'

  • 49 פרקים

מחיר: 33 ש"ח

<% vm.bundle.name %>