קורס חשבון כיתה ה'

ריכזנו עבורכם את הנושאים הכי חשובים והכי מעניינים והפכנו אותם לחוג מקוון, כזה שכל אחד, בכל מקום ובכל זמן - יוכל להשתתף בו. וכן: אפשר להישאר בפיג'מה...

פרק 1 - שברים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 2 - שברים וישר המספרים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 3 - הרחבת שברים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 4 - צמצום שברים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 5 - השוואה בין שברים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 6 - חיבור וחיסור שברים פשוטים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 7 - חיבור וחיסור שברים מעורבים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 8 - פתרון בעיות מילוליות (שברים פשוטים)  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 9 - שברים עשרוניים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 10 - חיבור וחיסור שברים עשרוניים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 11 - חיבור וחיסור של מספר עשרוני ומספר שלם  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 12 - חיבור אנכי של שברים עשרוניים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 13 - חיסור אנכי של שברים עשרוניים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 14 - מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 15 - מעבר משבר מעורב לשבר עשרוני  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 16 - סדרות של מספרים עשרוניים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 17 - אחוזים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 18 - חיבור מספרים טבעיים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 19 - חיסור מספרים טבעיים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 20 - אומדן תוצאות בחיבור וחיסור מספרים טבעיים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 21 - כפל של מספרים טבעיים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 22 - כפל במאונך במספרים טבעיים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 23 - חילוק במספר דו ספרתי  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 24 - מספרים טבעיים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 25 - מספרים ראשוניים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 26 - חזקות  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 27 - שכיחות ושכיחות יחסית  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 28 - ממוצע  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 29 - תכונות הממוצע  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 30 - זוויות  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 31 - מצולעים ומרובעים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 32 - מקבילית  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 33 - מלבן  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 34 - מעוין  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 35 - ריבוע  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 36 - משפחת המקביליות  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 37 - אלכסונים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 38 - מצולעים משוכללים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 39 - ריצוף  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 40 - גובה במשולש  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 41 - גובה במקבילית  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 42 - מדידת היקפים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 43 - מדידת שטחים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 44 - שטח מקבילית  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 45 - שטח משולש  remove_red_eyeהצצה בפרק
מבחן מיצב 1 לדוגמא  remove_red_eyeהצצה בפרק
מבחן מיצב 2 לדוגמא  remove_red_eyeהצצה בפרק

קורס חשבון כיתה ה'

  • 47 פרקים

מחיר: 33 ש"ח

<% vm.bundle.name %>