קורס חשבון כיתה ד'

ריכזנו עבורכם את הנושאים הכי חשובים והכי מעניינים והפכנו אותם לחוג מקוון, כזה שכל אחד, בכל מקום ובכל זמן - יוכל להשתתף בו. וכן: אפשר להישאר בפיג'מה...

פרק 1 - השבר הפשוט  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 2 - המונה והמכנה  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 3 - הצגות שונות של השבר הפשוט  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 4 - ייצוג אפס ואחד כשבר  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 5 - שברים גדולים מאחד  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 6 - השוואה בין שברים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 7 - חיבור שברים עם מכנים שווים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 8 - חיסור שברים עם מכנים שווים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 9 - השלמה לאחד וחיסור מאחד  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 10 - חיבור חוזר של שברים זהים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 11 - חיבור וחיסור מספרים מעורבים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 12 - חיבור וחיסור שברים עם מכנים שונים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 13 - חיבור וחיסור מספרים מעורבים עם מכנים שונים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 14 - גימטריה  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 15 - לוח השנה העברי  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 16 - לוח השנה הלועזי  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 17 - מספרים עד מיליון  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 18 - השוואה בין מספרים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 19 - עיגול מספרים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 20 - חיבור במאונך  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 21 - חיסור במאונך  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 22 - כפל בעשרות ובמאות שלמות  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 23 - חילוק בעשרות ובמאות שלמות  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 24 - כפל במאונך  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 25 - כפל במאונך מתקדם (להעשרה)  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 26 - חילוק ארוך  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 27 - שאלות כוללות  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 28 - סדר פעולות חשבון  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 29 - תכונות האפס והאחד  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 30 - מספרים ראשוניים ופריקים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 31 - סימני התחלקות ב-3,6,9  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 32 - חזקות  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 33 - טבלאות  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 34 - דיאגרמות  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 35 - דיאגרמות כפולות  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 36 - ניתוח סיכויים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 37 - השוואה בין סיכויים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 38 - מצולעים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 39 - מקבילות, אנכיות וזוויות  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 40 - מלבן וריבוע  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 41 - משולש  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 42 - מידות אורך  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 43 - היקף מצולעים - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 44 - מידות שטח  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 45 - שטח מלבן וריבוע - בקרוב!  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 46 - תיבה וקובייה  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 47 - שטח פנים של תיבה  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 48 - נפח תיבה  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרק 49 - סימטריה שיקופית  remove_red_eyeהצצה בפרק

קורס חשבון כיתה ד'

  • 49 פרקים

מחיר: 33 ש"ח

<% vm.bundle.name %>