קורס חשבון - ע"פ סדר הנושאים של ספר הלימוד "שבילים" כיתה ה'

ריכזנו עבורכם את הנושאים הכי חשובים והכי מעניינים והפכנו אותם לחוג מקוון, כזה שכל אחד, בכל מקום ובכל זמן - יוכל להשתתף בו. וכן: אפשר להישאר בפיג'מה...

ספר 1 - שברים חלק ג' - פרקים ב',ז' - שברים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 1 - שברים חלק ג' - פרק ג' - שברים וישר המספרים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - פעולות במספרים עד מיליון - פרק ב' - חיבור מספרים טבעיים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - פעולות במספרים עד מיליון - פרק ב' - חיסור מספרים טבעיים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - פעולות במספרים עד מיליון - פרק ב' - אומדן תוצאות בחיבור וחיסור מספרים טבעיים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - פעולות במספרים עד מיליון - פרק ב' - כפל של מספרים טבעיים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - פעולות במספרים עד מיליון - פרק ב' - כפל במאונך במספרים טבעיים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - פעולות במספרים עד מיליון - פרק ב' - חילוק במספר דו ספרתי  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - פעולות במספרים עד מיליון - פרק ב' - שאלות כלליות במספרים טבעיים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - שברים חלק ד' - פרק א' - הרחבת שברים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - שברים חלק ד' - פרק ב' - צמצום שברים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - שברים חלק ד' - פרק ד' - השוואה בין שברים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - שברים חלק ד' - פרק ה' - חיבור וחיסור שברים פשוטים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - שברים חלק ד' - פרק ה' - חיבור וחיסור שברים מעורבים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 2 - שברים חלק ד' - פרק ה' - פתרון בעיות מילוליות (שברים פשוטים)  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 3 - מספרים עשרוניים - פרקים א',ב',ד' - שברים עשרוניים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 3 - מספרים עשרוניים - פרקים א',ב',ד' - חיבור וחיסור שברים עשרוניים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 3 - מספרים עשרוניים - פרקים א',ב',ד' - חיבור וחיסור של מספר עשרוני ומספר שלם  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 3 - מספרים עשרוניים - פרק ג' - מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 3 - מספרים עשרוניים - פרק ג' - מעבר משבר מעורב לשבר עשרוני  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 3 - מספרים עשרוניים - פרק ד' - סדרות של מספרים עשרוניים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 3 - מספרים עשרוניים - פרק ו' - חיבור אנכי של שברים עשרוניים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 3 - מספרים עשרוניים - פרק ו' - חיסור אנכי של שברים עשרוניים  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 3 - הממוצע - פרק ב' - ממוצע  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 3 - הממוצע - פרק ג' - תכונות הממוצע  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 3 - חקר נתונים - פרק ג' - שכיחות ושכיחות יחסית  remove_red_eyeהצצה בפרק
ספר 3 - אחוזים  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מרובעים - פרקים ב',ד' - מצולעים ומרובעים  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מרובעים - פרק ג' - זוויות  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מרובעים - פרק ה' -מקבילית  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מרובעים - פרק ו' - מלבן  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מרובעים - פרק ז' - מעוין  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מרובעים - פרק ח' - ריבוע  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מרובעים - פרק ט' - משפחת המקביליות  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - מרובעים - פרק י' - אלכסונים  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - ריצופים - פרקים א'-ו' - מצולעים משוכללים  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - ריצופים - פרקים א'-ו' - ריצוף  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - גובה - פרק ג' - גובה במשולש  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - גובה - פרק ד' - גובה במקבילית  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - שטחים - פרקים ד'-ה' - מדידת היקפים  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - שטחים - פרקים ד'-ה' - מדידת שטחים  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - שטחים - פרק ו' - שטח מקבילית  remove_red_eyeהצצה בפרק
גאומטריה - שטחים - פרק ז' - שטח משולש  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרקי העמקה - מספרים ראשוניים  remove_red_eyeהצצה בפרק
פרקי העמקה - חזקות  remove_red_eyeהצצה בפרק
מבחן מיצב 1 לדוגמא  remove_red_eyeהצצה בפרק
מבחן מיצב 2 לדוגמא  remove_red_eyeהצצה בפרק

קורס חשבון - ע"פ סדר הנושאים של ספר הלימוד "שבילים" כיתה ה'

  • 47 פרקים

מחיר: 33 ש"ח

<% vm.bundle.name %>